Referenssitarina: Turun Vapaavarasto

Turun Vapaavarasto (TVV) tarjoaa varastointi-, tullaus- ja tavarankäsittelypalveluja eri toimialoilla toimiville yrityksille ja maahantuojille aina pienistä tuonti- ja vientiasiakkaista suuriin logistisiin ulkoistuprojekteihin. TVV:n kilpailuetuna on joustava ja asiakaslähtöinen 3PL-palvelukonsepti. Asiakas voi noutaa haluamansa osan haluamastaan lastista ja tullata ainoastaan hakemansa erän, kätevästi ja kustannustehokkaasti. Tullauksen vaatima dokumentaatio tuotetaan digitaalisesti osana palvelua. Liiketoiminnan kasvun myötä Turun Vapaavarasto on laajentanut varastointikapasiteettiaan ja kehittänyt palvelukonseptiaan yhä kattavammaksi. Yritys on osa Turun Satama Oy:n konsernia.

”AbakusWMS-varastonhallintajärjestelmän käyttöönotto on tehostanut ja optimoinut TVV:n varastonhallintaa. TVV:n varastoissa ei enää keräillä kynän ja paperin avulla, vaan kaikki varastoon, tuotehallintaan ja inventaarioon liittyvät toiminnot ja prosessit on digitalisoitu.

Stefan Lindström, toimitusjohtaja, Turun Vapaavarasto

Tuottavuutta varastoihin AbakusWMS-varastonhallintajärjestelmällä

Varastotoiminnan tehostamiseksi TVV valitsi Optiscanin AbakusWMS-järjestelmän. Järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2020. AbakusWMS:n avulla kaikki varastoinnin vaatimat palvelut on automatisoitu. AbakusWMS tarjoaa myös kyselyrajapinnan, jolla ERP:llä toimiva myynti/asiakaspalvelu voi tehdä reaaliaikaisia ja yksityiskohtaisia kyselyjä varastonhallinnan tietoihin.

Liiketoiminnan kuvaus

TVV:n noin 28 hehtaarin varastoalue on organisoitu palvelemaan tehokkaasti erilaisia toimijoita. Varastointi tapahtuu erilaisissa katetuissa tiloissa ja ulkokentillä varastoitavien tuotteiden vaatimusten mukaisesti. Käytettävissä on joko lämpimiä, lämmittämättömiä tai jäähdytettyjä tiloja. Myös alkoholituotteiden varastointiin on omat erityisvaatimukset täyttävät tilansa.

Palvelukonseptin vaatimusten mukaisesti TVV haki varastonhallintajärjestelmää, joka mahdollistaisi varastotyön kattavan digitalisoimisen lisäksi reaaliaikaisen saldotiedon hyödyntämisen asiakaspalvelussa. Järjestelmäksi valikoitui Optiscanin AbakusWMS, jonka avulla TVV pystyy saavuttamaan tulevaisuuden kasvutavoitteet.

AbakusWMS integroituu Microsoft Dynamics NAV ERP-järjestelmään ja tarjoaa ERP:n käyttöön reaaliaikaisen saldorajapinnan. Sen avulla TVV:llä on käytössään korkeatasoisen asiakaspalvelun vaatimat ajantasaiset saatavuustiedot. AbakusWMS:n avulla voidaan myös kirjata kaikki lisäarvopalvelut ja työsuoritteet ja välittää ne ERP:lle asiakaslaskutusta varten.

Varastointihenkilöstö käyttää kaikissa työvaiheissa viivakoodilukijoilla varustettuja Zebran TC77 –käsipäätteitä. Kattavan digitalisaation ansiosta tuotesaldot varastoissa ovat ajan tasalla, ja asiakastilaukset voidaan toimittaa toiveiden mukaisesti. Saldo- ja keräysvirheet ovat vähentyneet oleellisesti ja palautusprosentti on pysynyt alhaisena. Henkilötyön tuottavuus on kasvanut ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ilman varastoinnin aiheuttamia pullonkauloja.

TVV:n ja Optiscanin yhteisenä jatkokehityksenä järjestelmään lisätään tuotteiden ja tilausten elinkaaren hallinta vastaanoton tai inventoinnin yhteydessä luotavan lavatunnisteen avulla. Tämä helpottaa tilauskohtaisten tuotteiden tunnistamista tilanteissa joissa tuotteet ovat suuria eivätkä mahdu yksittäisille varastopaikoille.

https://www.turunvapaavarasto.fi/

Tutustu menestystarinoihimme