Optiscan
 
 

Sjukvårdslogistik

Inom sjukvårdslogistik är varorna alltid på väg. Sjukhus och vårdcentraler har stora centrallager, små lager på avdelningarna och allt däremellan.

På lager inom sjukvården är den största utmaningen att hantera varor med utgångsdatum, optimera varunamn och att förbättra orderprocessen vid beställning av varor. Stora besparingar uppstår när varor kan flyttas mellan de olika lagren på sjukhuset, istället för att beställas nya. 

Sjukvården har brist på professionell personal och får allt mindre budget. På grund av detta är det viktigare än tidigare att personalen fokuserar på det de ska göra, istället för att använda tiden till administration och andra icke-produktiva sysslor.

Läs mer om hur Optiscan hjälper sina kunder ge ännu bättre kundservice...
 

 

 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP)

VSSHP litar på Optiscan!


Mediq Suomi Oy

Mediq Suomi Oy är den ledande leverantören av sjukvårdsmateriel och tjänster i Finland. Mediq levererar till sjukvården och laboratorier...

  

University Pharmacy

University Pharmacy har använt en lösning med röstplock i flera år på sitt centrallager för att plocka order till apotek och företagskunder...


Hårdvara för offentlig sektor och sjukvårdvård

Att förbättra processen för sjukvård inkluderar förbättring av själva vårdprocessen liksom de stödjande processerna som underhåll av utrustning och internlogistik. Lika viktigt är det att använda hårdvara utvecklad och anpassad för de speciella krav som sjukvård vårdsektorn ställer.

 För att säkerställa kvaliteten och pålitligheten på våra lösningar, har Optiscan anslutit sig till världsledande partners. Med våra långa samarbeten med aktörer inom hälsovården och med ett brett utbud av hårdvara och lösningar, kan du lita på vår förmåga att erbjuda de bästa lösningarna för era behov.
 
 

Hur kan vi hjälpa dig?