Optiscan
 
 

Sjukvård

Förbättring av sjukvårdsprocesserna inkluderar förbättring av den faktiska omvårdnaden av patienten liksom stödjande processer för underhåll av utrustning eller intern logistik.

Omvårdnadsprocessen förbättras inom patientregistrering, administration samt inom alla omvårdnadsprocesseer som behandling och förflyttningar av patienter.

Med färre inventarier och lägre ledningskostnader kan det i logistik och andra supportprocesser frigöras utbildad arbetskraft och öka tillgången på vårdutrustning, förbrukningsartiklar och reducera utrustningens nedtid.

Vill du veta mer om produkter och enheter utvecklade och designade för att klara de speciella kraven som ställs inom hälso- & sjukvården?
Klicka här och läs mer...

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?