Optiscan
 
 

Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta

Sairaaloissa tavaravirrat ovat loputtomia, on hanskaa, pottaa, pyyhettä ja neulaa. Kaikki varastoituna osastovarastoihin, käytäväkaappeihin ja muihin varastoihin, joita yhdessä sairaalassa voi olla jopa satoja. Tavaroita tilataan, toimitetaan, käytetään, laskutetaan ja inventoidaan. Terveydenhuollon materiaalivirran optimaalisella hallinnalla säästetään aikaa ja rahaa sekä minimoidaan hävikki.

Materiaalivirta osastovarastossa

Tuotteet tilataan sairaalan osastovarastoihin sähköisesti Abakus-tuotetilausjärjestelmän avulla kertatilauksina tai valmiita vakiotilauspohjia hyödyntäen. ERP-järjestelmässä ylläpidettävät keskusvarastojen ja muiden tavarantoimittajien tuotekatalogit voidaan integroida Abakus-järjestelmään, jotta tuotteiden tilaaminen helpottuu. Materiaalitilaus syötetään manuaalisesti web-käyttöliittymän avulla tai lukemalla viivakoodi Androidkäsipääteellä, jopa puhepäätteitä voidaan käyttää. Samoilla työkaluilla kirjataan järjestelmään myös tuotteiden kulutus. Näin varastojen saldot pysyvät jatkuvasti oikeina, ja mikä tärkeintä, todelliset materiaalikustannukset voidaan kohdentaa oikealle käyttäjäorganisaatiolle.


AbakusWMS – Tavaraa tulee ja menee keskusvarastossa

Tilaukset ohjautuvat toiminnanohjausjärjestelmän kautta AbakusWMS-järjestelmään, jossa niistä muodostuu keräystehtäviä varastotyöntekijöille. Varastokeräyksessä käytetään pda-laitteita tai puheohjausta, jolloin kädet jäävät vapaiksi tuotteiden käsittelylle.

Puheohjatun keräyksen luonteeseen kuuluvat keräyspaikan ja -määrän varmistukset poistavat virheelliset toimitukset. Järjestelmän avulla hallinnoidaan kaikkia varastoprosesseja vastaanotosta lähetyksiin, inventointia unohtamatta.


Abakus- kuljetustenhallintajärjestelmä

Varastossa kerätyt tilaukset siirtyvät Abakus kuljetustenhallintajärjestelmään, jossa ne yhdistellään reittikohtaisiksi toimituksiksi jättöpaikkojen mukaisesti. Kuljettaja näkee Android-käyttöliittymällä avoimien kuljetustilausten tilan sekä mahdolliset kiirekuljetukset.

Kuljetusjärjestelmän ydin on kuljetuspalveluiden työnjohdon käyttöliittymä, jonka avulla suunnitellaan ja hallitaan kuljetustehtäviä ja niihin liittyviä resursseja sekä seurataan reaaliaikaisesti kuljetusten tilaa. Järjestelmään liittyvällä kuljetusalustojen ja muuttolaatikoiden seurannalla parannetaan käyttöastetta ja pienennetään sitoutunutta pääomaa, koska järjestelmä tietää missä kuljetusalustat ovat.

Kuljetusalustojen käytöstä on mahdollista tuottaa myös aikaperusteinen laskutusaineisto toteutuneen käytön perusteella.
Järjestelmän avulla ohjataan myös sairaalan lähettien toimintaa. He kuljettavat pienempiä kolleja, usein jopa juosten, joka asettaa suuria vaatimuksia mobiilikäyttöliittymän toimintaan. Monipuolinen raportointi antaa mahdollisuuden analysoida toimintoja ja tarjoaa työkalut toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Abakus-järjestelmän hyödyt

  • Virheiden ja manuaalisen työn vähentyminen; tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit syötetään sähköisesti päätelaitteiden avulla järjestelmään.
  • Kustannusten kohdentaminen todellisen käytön mukaisesti käyttäjäorganisaatiolle.
  • Tarkentunut varastoihin sitoutuneen vaihtoomaisuuden seuranta


Kysy lisää

Optiscan Group Asiakaspalvelu
email: info.fi@optiscangroup.com
puhelin: +358 9 4766 766