Optiscan
 
 

Abakus-tilausjärjestelmä tehostaa tuotetilausprosessia

Abakus-tilausjärjestelmä mahdollistaa tuotetilausten tekemisen. Järjestelmän ansiosta tuotetilausprosessia voidaan hoitaa sähköisesti web-käyttöliittymän, käsipäätteiden ja puheohjausteknologian avulla. Lisäksi järjestelmä tukee osastovarastotoiminallisuutta.

Monipuoliset tilausominaisuudet

Tuotetilaus voidaan syöttää Abakus-järjestelmään web-käyttöliittymän avulla. Mikäli järjestelmässä halutaan tehdä manuaalitilauksia, työtä helpottavat valmiit tilauspohjat, joita muokkaamalla materiaalien tilaaminen on vaivatonta. Jokainen uusi tuotetilaus voidaan myös tallettaa tilauspohjaksi. Abakus-järjestelmä takaa nopean ja virheettömän toiminnan tuotetilauksissa. Tuotetilaukset voidaan Abakus-järjestelmästä ohjata ERP:n kautta esimerkiksi logistiikkakeskuksen varastonohjausjärjestelmään kerättäväksi tai tavarantoimittajalle.

Osastovarastot hallintaan

Abakus-ratkaisu soveltuu varastojen materiaalivirtojen hallintaan ja tarvikkeiden tilaustyön järkevöittämiseen. Esimerkiksi osastovarastoissa tuotetilaukset tehdään järjestelmään Android-käsipäätteillä viivakoodeja hyödyntämällä. Tuotetilaus voidaan luoda automaattisesti, mikäli varastoon on määritelty tuotekohtaiset hälytysrajat, joiden alittuessa tilaus lähtee esimerkiksi logistiikkakeskukseen. Käyttäjät voivat myös lisätä tilauksen Abakus-järjestelmään puheohjausteknologian avulla, jolloin kädet pysyvät vapaina varastossa olevien tuotteiden käsittelyä varten.

Tuotteiden kulutuksen kirjaus Abakus-järjestelmään tapahtuu Android-käsipäätteillä tai puhepäätteillä. Tällä tavoin varastojen saldot saadaan pysymään jatkuvasti ajan tasalla, ja laskutustiedot voidaan kohdentaa oikealle käyttäjäorganisaatiolle. Web-käyttöliittymän avulla on mahdollista hallinnoida tuotetietoja, kuten minimi-maksimi saldorajoja ja ajantasaisia saldotietoja. Tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit sujuvat Abakus-järjestelmässä nopeasti ja vaivattomasti, joten käyttäjät voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä. Ilman Abakus-järjestelmää tuotetilaukset voivat olla työläitä, mikäli tilausmäärät kirjataan käsin ja syötetään tiedot tietojärjestelmään.

Abakus-järjestelmän inventointityökalulla osastovaraston inventointikirjaukset voidaan tehdä nopeammin, ja sen ansiosta virheet jäävät minimiin. Järjestelmä auttaa myös seuraamaan tarkemmin varastoihin sitoutuneen vaihto-omaisuuden arvoa.