Referenssitarina: DHL-MQ

Virheitä tulee uuden järjestelmän ansiosta niin vähän, ettei MQ-vaateketjun liikkeissä kannata enää käyttää aikaa DHL:n toimitusten tarkistamiseksi. Tämän parempaa suositusta Optiscanin toimittama puheohjattu keräysratkaisu ei voisi saada.

DHL on ollut viimeiset 20 vuotta MQ-vaateketjun logistiikkakumppani. Boråsin varasto palvelee 100 vaateliikettä eri puolilla Ruotsia kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden.

Vain kaksi kuukautta puheohjatun keräyksen käyttöönoton jälkeen tuottavuus on noussut viisi prosenttia. Keräystarkkuus on kohonnut 99,7 prosentista 99,97 prosenttiin, eli virheiden määrä on laskenut 90 prosenttia.

Stefan Carlsson, DHL Storagen Ruotsin varastojen toiminnasta vastaava, DHL

Haaste

DHL:n haasteena oli laatuprojektin puitteissa virtaviivaistaa MQ:n logistiikkaa keskusvarastosta jokaisen paikallisen liikkeen hyllylle saakka. Projektille asetettiin kaksi päätavoitetta: parantaa liikkeiden varastosaldojen laatua – millä on suuri vaikutus myyntiin – ja päästä eroon aikaa vievästä jokaisen toimituksen vastaanottotarkastuksesta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi oli eliminoitava virheet keskusvarastolla, kuten väärän tuotteen tai määrän keräys, vaikuttamatta toiminnan tehokkuuteen. Puheohjattuun keräykseen perustuva ratkaisu oli ainoa vaihtoehto ja Optiscan valittiin ratkaisutoimittajaksi.

Ratkaisu

Optiscanin vastuulla projektissa oli paperisten keräyslistojen korvaaminen puheperusteisella käyttöliittymällä, joka yhdistää kerääjän ja käytössä olevan varastonhallintajärjestelmän (WMS). Ratkaisun käyttöönotosta vastasi projektiryhmä, johon kuuluivat DHL:n lisäksi Optiscan, MQ sekä DHL:n varastonhallintajärjestelmän toimittaja NYCE Solutions.

Jokaisella kerääjällä on henkilökohtainen Vocollect -kuulokemikrofoni-yhdistelmä ja vyölle kiinnitettävä puheohjauslaite. Varastonhallintajärjestelmä ja puheohjauslaite kommunikoivat WLAN -verkon avulla.

Keräysprosessia ohjataan antamalla ja vastaanottamalla puhekomentoja kuulokemikrofonin kautta. Kerääjä pyytää uuden tilauksen ja saa tiedon tuotteen sijainnista. Keräyspaikassa kerääjä lukee tuotteen EAN-koodin kolme viimeistä numeroa, ja puheärjestelmä kertoo, kuinka monta tuotetta pitää kerätä. Kerääjä toistaa saman määrän, kun nimeke on pakattu laatikkoon. Puhejärjestelmä vastaa antamalla seuraavan nimikkeen sijainnin. Sama työjärjestys toistuu niin kauan kunnes koko tilaus on kerätty, jolloin kerääjä aloittaa seuraavan tilauksen keräämisen.

Tuottavuus

DHL Storagen Ruotsin varastojen toiminnasta vastaava Stefan Carlsson kertoo, että vain kaksi kuukautta puheohjatun keräyksen käyttöönoton jälkeen tuottavuus on noussut viisi prosenttia. Keräystarkkuus on kohonnut 99,7 prosentista 99,97 prosenttiin, eli virheiden määrä on laskenut 90 prosenttia.

Puheohjattu keräys on pienentänyt sijaisista ja kausityöntekijöistä johtuvaa tehokkuuden laskua, ja asiakkaiden mukaan keräystarkkuus on nykyisin korkeampi myös sijaisilla.

– Olemme huomanneet, että lomakaudellakin esiintyy vähemmän virheitä, sanoo MQ:n logistiikkaosaston controller Olof Jonsson.

Yksi positiivisista sivuvaikutuksista on se, että puheohjattu keräys on vähentänyt DHL:n koulutuskuluja

– Tarvitsemme neljä tuntia uuden kerääjän kouluttamiseen ja puheprofiilin luomiseen. Se on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, kertoo Lars Lundgren, joka vastaa koulutuksesta ja informaatioteknologiasta DHL:n Boråsin yksikössä.

Nyt virheiden määrä on jo niin pieni, ettei toimitusten tarkastamiseen myymälässä kannata enää käyttää aikaa, mikä on hyvä osoitus ratkaisun toimivuudesta.

”Tarkka varastosaldo on tärkeä, koska sillä on suuri vaikutus myyntiin”, korostaa Olof Jonsson. Päivittäiset toimitukset kuhunkin liikkeeseen perustuvat pääasiassa edellisen päivän myyntiin.

DHL:n Boråsin toimipisteessä työntekijät ovat ottaneet uudet työtavat hyvin vastaan, vaikka ne alussa ehkä tuntuivatkin vierailta.

”Olin epäileväinen aluksi, mutta kun siihen tottuu, keräystilauksen suorittaminen nopeutuu”, sanoo Helena Persson, joka toimii kerääjänä. Suurin hyöty on se, että molemmat kädet jäävät vapaiksi, eikä tarvitse käsitellä kynää ja paperilistoja.

Kaikenlainen tyhjäkäynti on pystytty minimoimaan. Työntekijöiden ei tarvitse noutaa keräyslistoja, eikä jonotella tulostimien äärellä. Lisäksi uuden tilauksen voi pyytää, kun vielä pakkaa edellistä.

DHL:n Stefan Carlssonin mukaan projekti on pysynyt budjetissa sekä kustannusten että aikataulun osalta. Matkan varrella on ollut vain muutamia haasteita ja Optiscan on osoittanut ymmärtävänsä tämän tyyppistä liiketoimintaa.

Tutustu menestystarinoihimme