Referenssitarina: Medicarrier AB

MediCarrier AB toimittaa tarvikkeita sairaaloille ja muille julkisen terveydenhuollon organisaatioille Tukholmassa. Keväästä 2010 lähtien MediCarrierin varastossa kaikki tuotteet on kerätty puhekeräyksen avulla. ”Keräysvirheet ovat vähentyneet minimiin ja tehokkuus on kasvanut huomattavasti. Myös työntekijöidemme työergonomia on parantunut,” kertoo Håkan Runnstrand, MediCarrierin Tukholman varaston vastaava johtaja.

MediCarrierin varastossa trukit liikkuvat vauhdikkaasti useita keräysalustoja kyydissään. Täällä kerätään ja pakataan niin vessapaperia, kahvia, pyyhekumeja, kopiopaperia kuin steriilejä leikkaussalitarvikkeitakin.

Jokainen lähetys koordinoidaan, järjestetään ja optimoidaan – tarvittaessa loppukäyttäjän vaatimusten mukaisiin yksiköihin saakka. Meillä voi olla useita asiakkaita samassa sairaalassa. Kun koordinoimme lähetyksemme hyvin, minimoimme sekä kuljetuskulut että ympäristövaikutukset.

Håkan Runnstrand, varastopäälllikkö, MediCarrier

MediCarrierin 9000 neliömetrin varasto on jaettu kahteen osaan. Suurempi alue on varattu trukkikeräykseen ja steriilivarastossa varastoidaan ja kerätään erityishuomiota tarvitsevia sairaalatarvikkeita ja terveydenhuollon tuotteita ja välineitä. Huipputehokkaaksi viritetty Medicarrierin varasto toimittaa Tukholman alueen sairaaloille ja muille julkisen terveydenhuollon organisaatioille monenlaisia tarvikkeita.

Kahdessa vuorossa työskentelevät 35 kerääjää käsittelevät päivittäin noin 6500 keräysriviä. Jokainen lähetys koordinoidaan, järjestetään ja optimoidaan – tarvittaessa loppukäyttäjän vaatimusten mukaisiin yksiköihin saakka.

”Meillä voi olla useita asiakkaita samassa sairaalassa. Kun koordinoimme lähetyksemme hyvin, minimoimme sekä kuljetuskulut että ympäristövaikutukset”, huomauttaa Håkan Runnstrand.

Keräys ja varastosiirrot hoituvat täysin paperittomasti

Puheohjattu keräys otettiin käyttöön samalla, kun MediCarrierin Apteanilta (ent. CDC Software) hankkima varastonhallintajärjestelmä päivitettiin uudempaan versioon. 

Halusimme lisätä kerääjien tehokkuutta ja vähentää turhaa paperin pyörittelyä. Meille tärkeää oli myös löytää aiempaa tehokkaampi tapa hoitaa moniasiakaskeräystä”, kertoo Runnstrand.

Puheohjauksen valintaan vaikuttivatkin ensisijaisesti keräystehokkuuden kasvu ja keräysvirheiden minimoiminen sekä mahdollisuus työergonomian parantamiseen.

Optiscan Groupin pitkä kokemus varastojen puheohjausjärjestelmistä vakuutti MediCarrierin. Optiscan valittiin myös viivakoodilukijoilla varustettujen tiedonkeruupäätteiden toimittajaksi, niiden avulla tavaroiden vastaanottaminen ja lähettäminen sekä varastosiirrot sujuvat aiempaa helpommin.

Ole hyvä ja hyväksy statistics, marketing evästeet katsoaksesi tämän videon.

Puheen monet hyödyt

Håkan Runnstrand näkee puhekeräyksen käytössä useita selkeitä hyötyjä. Kerääjien ei tarvitse käsitellä paperisia keräyslistoja tai kuitata tuotteita kerätyiksi trukin näyttöpäätteellä. He voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä – tavaroiden keräämiseen. ”Kerääjillä on nykyisin aina kaksi kättä vapaana tuotteiden nosteluun ja keräämiseen. Tämä on suuri edistysaskel ergonomian kannalta”, huomauttaa Runnstrand. 

Håkan Runnstrandin mukaan uusien kerääjien kouluttamiseen käytetyn ajan lyheneminen on myös merkittävä etu. Koulutusaika on pudonnut entisestä 3-4 päivästä vain yhteen päivään, jonka aikana luodaan myös uuden työntekijän puheprofiili. Uusien kerääjien kouluttaminen tapahtuu kätevästi MediCarrierin perustamalla harjoittelualueella.

”Alkuun työntekijöillämme oli ennakkoluuloja uutta keräysjärjestelmää kohtaan”, kertoo Runnstrand. ”Luulisin, että suurin syy ennakkoluuloihin oli tunne siitä, että menettää oman työnsä hallinnan joutuessaan luopumaan käsin käsiteltävistä keräyslistoista. Kuitenkin paperisten keräyslistojen käytöstä poistaminen oli avaintekijä virheiden minimoimiseen ja tehokkuuden lisäämiseen”, Runnstrand korostaa..

Tutustu menestystarinoihimme