Optiscan
 

Varastoratkaisut sisälogistiikan prosessien tehostamiseen ja tiedonhallintaan

Varaston hallinta

Abakus-ratkaisu tuottaa tehokkaan varastonhallinnan: Tehokas ja sujuva sisälogistiikka on logistiikkayrityksille merkittävä kilpailuetu. Digitalisaation edetessä älykkäät ja hallittavat teknologiat muuttavat varastojen toimintaa ja antavat uusia mahdollisuuksia hyötyä henkilötyön tehostumisesta, automaatiosta ja tiedolla johtamisesta. Loppuasiakkaat odottavat entistä joustavampia ja nopeampia toimituksia ja monikanavaisia jakelumalleja. Moderneilla varastonhallintajärjestelmillä voidaan vastata näihin asiakasodotuksiin ja parantaa kilpailukykyä.

Optiscanilla kehitämme jatkuvasti sisälogistiikan prosesseja ja tiedonhallintaa. Tarjoamme  varastoratkaisuja sisälogistiikan prosessien tehostamiseen ja tiedonhallintaan.  Tavoittelemme asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä ja varastoinnin tehokkuuden ja laadun nostamista uudelle tasolle. Abakus-tuoteperheemme varastoihin koostuu kolmesta ratkaisusta: AbakusDirect, AbakusVoice ja AbakusWMS


AbakusDirect on varastoinnin henkilötyön ohjaamisen mobiilijärjestelmä. Se sopii kaikentyyppisiin varastoihin isoista jakelukeskuksista yksittäisiin pienvarastoihin asti. AbakusDirect on suunniteltu optimoimaan varastokeräys tuomalla puheohjaus ja monitilauskeräys kaikkiin varastoihin. Järjestelmää voidaan käyttää puheohjauksen lisäksi joko pelkästään kosketusnäytöltä, tai multimodaalisesti samanaikaisesti molempia, mikä lisää keräyksen ketteryyttä, eliminoi virheitä ja tehostaa henkilötyötä oleellisesti. Monipuolisten integraatiorajapintojen avulla ratkaisu voidaan helposti sovittaa toimimaan yhteen asiakkaan käytössä olevan ERP-järjestelmän kanssa.

AbakusVoice on suurten keräysvolyymeiden ja vaativien olosuhteiden puheohjausjärjestelmä. Sitä käytetään puhepäätteillä, joihin luodaan henkilökohtainen puhe- ja äänentunnistusprofiili parhaan mahdollisen käyttövarmuuden saavuttamiseksi myös korkean melutason varastoissa.
AbakusVoice sisältää työnjohdon palvelut, joilla henkilötyön pullonkaulat voidaan välttääja varaston kokonaistehokkuus pitää korkeana. Kaikkia tehtäviä hallinnoidaan keskitetyn Abakus-palvelimen avulla, mikä mahdollistaa monipuolisen henkilötyön raportoinnin ja varaston reaaliaikaisen tilanneseurannan. Järjestelmä sisältää erillisen integraatio-palvelun, jonka avulla ratkaisu voidaan helposti sovittaa toimimaan yhteen asiakkaan käytössä olevan ERP-järjestelmän kanssa.

AbakusWMS (Warehouse Management System) on varastonhallintajärjestelmä, jolla ohjataan tavaravirtoja sisään varastoon, varaston sisällä ja varastosta ulos. AbakusWMS sopii kaikentyyppisiin varastoihin, jakelukeskuksista tuotantolaitosten materiaali-varastoihin, pienistä osastovarastoista suuriin keskusvarastoihin.

Optiscan tarjoaa ratkaisuja joiden avulla tehostetaan logistisia toimintoja varastotyön ohjauksessa ja tuotannossa. Ratkaisut perustuvat puheohjaus- ja viivakooditeknologiaan. Liiketoimintatarpeisiinne ja toimintaympäristöönne pohjautuvat ratkaisumme parantavat todistettavasti kilpailukykyä tehokkaamman ja tarkemman toiminnan, uusien toimintamallien ja toiminnan reaaliaikaisen ohjaamisen avulla.

Ratkaisumme yhdistävät toimintaa ohjaavat sovellukset kuten ERP- (Enterprise Resource Planning) ja WMS- (Warehouse Management System) järjestelmät käytännön työn suorittamiseen antaen mahdollisuuden reaaliaikaiseen työn ohjaamiseen ja automaattisen suoritetiedon saamiseen tietojärjestelmiin.

Varaa aikasi maksuttomaan konsultaatioon tästä 

AbakusDirect konsultaatio


 

 

 


Varaston hallinta

AbakusWMS-ratkaisu virtaviivaistaa varaston työvaiheita ja tehostaa toimintaa ja laatua. Optimaalisella varastonhallintajärjestelmällä ohjataan työntekijöitä sinne missä heitä tarvitaan. Abakus-järjestelmä tietää mitkä tehtävät ovat avoinna, kuka niistä vastaa ja milloin ne valmistuvat.

 

Lue lisää →


 

AbakusWMS:

Verkkokauppa ja omni-channel-logistiikka

AbakusInStore-ratkaisu tarjoaa kokonaisvaltaisen logistisen ratkaisun. Tällainen yhdistelmä antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä brändeihin, tuotevalikoimaan ja ostamiseen sen sijaan, että mietitään mistä tuote saadaan hankittua ja minne sen saisi toimitettua, unohtamatta paluulogistiikkaa.


Lue lisää →
Abakus -verkkokauppa & omni-channel
:


Terveydenhuollon logistiikka

Abakus PublicServices on suunniteltu terveydenhuollon logistisiin tarpeisiin niin kenttätyössä kuin varastoinnissa.


Lue lisää →


 

Abakus Healthcare: