Optiscan
 
 

Varastonhallintajärjestelmä AbakusWMS

Optiscanin AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä sopii kaikentyyppisiin varastoihin, jakelukeskuksista tuotantolaitosten materiaalivarastoihin. Se on suunniteltu optimoimaan varastonhallinta ja maksimoimaan asiakaspalvelun laatu samalla kun varastoinnin kokonaiskustannuksia pienennetään merkittävästi.

AbakusWMS on varastonhallintajärjestelmä, joka tuo tuottavuutta varastoihin. AbakusWMS sopii kaikentyyppisiin varastoihin, jakelukeskuksista tuotantolaitosten materiaalivarastoihin. Se on suunniteltu optimoimaan kaikki varaston toiminnot ja maksimoimaan asiakaspalvelun laatu samalla kun varastoinnin kokonaiskustannuksia pienennetään merkittävästi.


Laske laskurillamme kuinka paljon säästöä AbakusWMS tuo varastonhallintaanne:

Optiscanin laskuri

Abakus WMS on markkinoiden ensimmäinen täysin puheohjattu varastonhallintajärjestelmä

AbakusWMS-järjestelmällä kaikki varastonhallinnan tehtävät voidaan suorittaa puheohjauksen avulla, jolloin kädet ja silmät ovat aina vapaina työskentelyä varten. Puheohjatun keräyksen ansiosta myös varastonhallinnan tuottavuus kasvaa 15 – 35 % perinteiseen käsipäätteiden avulla tehtävään toimintaan verrattuna. Kaikkia AbakusWMS-järjestelmän prosesseja voidaan suorittaa myös käsipäätteillä, tableteilla tai trukkipäätteillä. Abakus WMS:ää käytettäessä voidaan aina valita sopivin laite prosessin vaatimusten mukaisesti. 

AbakusWMS -ratkaisu lisää varastonhallintaprosessien läpinäkyvyyttä, eliminoi virheitä ja suoraviivaistaa prosesseja. Se voidaan helposti sovittaa ERP-järjestelmän päälle, jolloin voidaan ohjata kaikkia työtehtäviä aina raportointiin ja analysointiin asti.


Warehouse optimizationVarastonhallinnan optimointi

AbakusWMS optimoi tuotteiden sijoittelun varastossa ja yhdistää tehtäviä reaaliaikaisesti. Varastontuottavuus maksimoidaan ilman manuaalista hallintaa.


Powerful performance

Helppo muokattavuus

Kaikki prosessit voi konfiguroida vaivattomasti vastaamaan erilaisiin varastojen liiketoimintatarpeisiin.

 

                    Tuottavuus ja lähetysten tarkkuus

Productivity and shipping accuracy
Helppokäyttöisen puheohjauksen ansiosta tuottavuus nousee yli 15 % ja lähetysten tarkkuus on jopa 100%.


Process Quality

Prosessiin laatu ja tehokkuus

Järjestelmä parantaa varastoprosessien
laatua ja tehoa työssä ja alentaa työvoimakustannuksia.

Time efficiency

Säästää aikaa

Järjestelmä vähentää läpivirtausaikaa vastaanotossa
yli 50%, minkä ansiosta ylimääräisen
inventoinnin tarve vähenee.

All-in-voice warehouse processes

Tehokkaat puheohjaukseen  
perustuvat varastoprosessit

Kaikki varastoprosessit voidaan
suorittaa puheella
ja/tai käsipäätteillä.


AbakusWMS -varastonhallintajärjestelmän hyödyt


Liiketoimintatarve

ERP varastoinnissa

AbakusWMS

Työvoimakustannukset kattavat 50 % varaston kokonaiskustannuksista. Paras tapa vähentää kustannuksia on lisätä työvoiman tuottavuutta.Tavaran vastaanotto tapahtuu rekisteröimällä jokainen ostotilaus tietokoneella tai käsipäätteellä suoraan ERP:iin.


Ei työkulun optimointia, ei tuottavuutta työvoimassaAbakusWMS on ainoa täysin puhekeräykseen perustuva WMS markkinoilla. Käsipäätteiden, tablettien ja trukkipäätteiden lisäksi kaikki tehtävät voidaan hoitaa puheen tunnistuksella. Konseptin ansiosta kädet ja silmät ovat vapaana, mikä lisää tuottavuutta.


Dynaamista tuotesijoittelua tarvitaan, jotta voidaan maksimoida keräyksen tuottavuus ja optimoida varaston tilan käyttö.


Tuotesijoittelu perustuu staattisiin keräys- ja säilytyspaikkoihin.

Tarpeettomia tuotesiirtoja tarvitaan, kun liiketoimintavaatimukset muuttuvat.


AbakusWMS tukee sekä staattista että dynaamista tuotesijoittelua. Haluttu strategia voidaan asettaa tuotekohtaisesti, mikä tuo joustavuutta vaihteleviin liiketoimintatarpeisiin.

AbakusWMS:n ABC-analyysi perustuu keräystapahtumien määrään. Siksi se käyttää kaikkein tarkinta saatavilla olevaa tietoa optimoimaan tuotesijoittelua ja keräysstrategiaa.


Optimoitu tehtävän ryhmittely on suurin yksittäinen tekijä tuottavuuden lisäämiseen.Pullonkaulojen poisto on tehty helpoksi ja joustavaksi.


Tilaukset osoitetaan kerääjille manuaalisesti.

Tehtävien hallinnan puute johtaa huonoon työn tuottavuuteen ja korkeisiin henkilöstökustannuksiin.


AbakusWMS varastonhallintajärjestelmässä on tehokas sääntöihin perustuva automaattinen ryhmittely, joka voidaan konfiguroida työjohdon liittymästä. Tämä vastaa joustavasti ja nopeasti erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.


AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä pilkkoo tilaukset aluekohtaisiin alatehtäviin, järjestää ne haluttuihin työjonoihin ja yhdistää tilaukset optimaalisiin monitilaustehtäviin – kaikki automaattisesti

Nykyaikainen varastointi on tietoon perustuvaa liiketoimintaa: toimitusten ja erien seuranta sekä lisäarvon luominen asiakaskohtaisilla palveluilla parantavat kilpailukykyä perinteiseen laatikoiden siirtelyyn tapahtuvaan liiketoimintaan verrattuna.


Tarvittavia tietoja, kuten erä- ja sarjanumeroita kerätään käsin, mikä lisää työn määrää.

Erä- ja sarjanumeroiden jäljitys ja tilauksille etukäteen kohdistetut tuotteet eivät ole tuetut


AbakusWMS varastonhallintajärjestelmätukee FIFO/FEFO-tietoja sekä erä- ja sarjanumeroita.

AbakusWMSvarastonhallintajärjestelmä tehostaa tuottavuutta standardeissa varastoprosesseissa. Se on suunniteltu päivittämään varastot pelkästä laatikoiden siirtelystä nykyaikaiseen palveluliiketoimintaan.
Varastosaldojen hallinta ja korjaus on pakollinen rutiinitehtävä. Inventointi on aikaa ja resursseja vaativa prosessi.


Vuosittainen varaston inventointi tulee suorittaa tiettynä päivänä

Suunniteltu inventaarioprosessi aiheuttaa tuntuvia henkilöstökustanuksia ja pysähdyksiä toimituksiin..

AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja inventointiin: inventointilistoihin perustuva suunniteltu ohjattu inventointi, spontaani inventointi jolloin työntekijä voi tehdä milloin vain paikan tai tuotteen inventoinnin tai nollainventointi eli keräyksen yhteydessä tapahtuva keräyspaikan inventointi.


Mahdollisuus tehdä inventointi tilausten käsittelyn yhteydessä vähentää tarvetta järjestää erillinen kallis inventointitapahtuma.

AbakusWMS varastohallinan ekosysteemi


Abakus-ratkaisu on varastonhallinan tehostamisen ekosysteemi, joka sisältää ohjelmistot, laitteistot sekä käyttö- ja tukipalvelut. Järjestelmän ytimessä on AbakusWMS-varastonhallintajärjestelmä, joka optimoi varaston tuotesijoittelua ja työprosesseja. Ratkaisu on saatavilla paikallisena asennuksena tai pilvipalveluna. Molemmat ovat täysin tuettuja ja ylläpidettyjä Optiscanin toimesta.

Vastaanotto

Vastaanotto tehdään puheteknologian tai käsipäätteiden avulla viivakoodiluentaa hyödyntäen. Tuotetiedot rikastetaan erä- ja sarjanumeroilla ja vastaanoton tiedot ja mahdolliset poikkeamat välitetään taustajärjestelmille automaattisesti ostotilauskohtaisesti. AbakusWMS:n ansiosta vastaanoton läpivirtausaika on yli 50 % nopeampi. Siksi ylimääräisen inventoinnin tarve vähenee ja tuotteet ovat nopeammin myytävänä. Myös vastaanottoon liittyvät työvoimakustannukset pienenevät.

Hyllytys ja täydennys

Hyllytyksessä tavarayksiköt siirretään vastaanottoalueelta tietyille varastopaikoille. AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä optimoi tuotteiden varastopaikat hyödyntämällä ABC-analyysia ja tuotekohtaisia sijoittelu- ja keräysstrategioita. Optimaalisen sijoittelun ylläpitämiseksi AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä hoitaa keräysalueen täydennyksen automaattisesti.

Keräys

Keräys optimoidaan jakamalla tilaukset varastoaluekohtaisiin alatehtäviin. Keräyksen aikana voidaan kirjata tarvittavat tuotetiedot, kuten erä- ja sarjanumerot. Tällä tavoin AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä varmistaa toimituksen jäljitettävyyden. Järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti tehtävän edistymistä ja näyttää sen työnjohdon käyttöliittymässä.

Puhekeräys on usein tuottavin teknologia täysiaikaiseen keräykseen, sillä kerääjällä on tällöin kädet ja silmät vapaina tuotteiden käsittelyyn. Puhekeräys on tarkkaa, koska se mahdollista paikkakohtaisten tarkastusnumeroiden käytön. Käsipäätteiden käyttö on erinomainen vaihtoehto silloin, kun keräyksessä tarvitaan jatkuvaa viivakoodien lukemista (esimerkiksi sarjanumeroiden tarkastusta) tai jos kerääjän täytyy usein suorittaa keräyksen lomassa muita varastotehtäviä.

Automaattinen ryhmittely ja keräysalueen jakaminen

AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä -ratkaisuun kuuluu automaattinen ryhmittely, joka optimoi varastotyön tehokkuuden. Kun tilaus saapuu järjestelmään, AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä analysoi tilauksen sisällön ja tekee optimointipäätökset tilauksen tietojen perusteella automaattisesti. Järjestelmä ryhmittelee tilaukset monitilaustehtäviksi ja asettaa ne oikeisiin työjonoihin. Pääkäyttäjä voi konfiguroida optimointilogiikkaa suoraan käyttöliittymästä, mikä tekee AbakusWMS-järjestelmästä tehokkaan työkalun muuttuvien liiketoimintatarpeiden hallintaan. Aluekeräyksen automaattinen hallinta ja monitilausryhmittely voi parantaa keräyksen tuottavuutta 20 – 30 % ilman erillisiä hallintatoimenpiteitä.

Täydennys

Keräysalueen täydennys voidaan tehdä automaattisesti tai käsin tehdyllä täydennyspyynnöllä, jonka työntekijä voi tehdä, kun keräystehtävä on aktiivinen.


Siirto

Tavarat voidaan siirtää varastopaikasta toiseen. Varastosiirtotehtävän käyttö pitää järjestelmän paikka- ja määrätiedot täsmällisesti ajan tasalla, mikä tekee järjestelmästä joustavaa ja tarkkaa.

Inventointi

Inventoinnissa tuotteiden saldot ja erätiedot vahvistetaan varastopaikkakohtaisesti. AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja inventointiin: ohjattu inventointi, jossa käytetään etukäteen luotua inventointilistaa; spontaani inventointi, jossa varastotyöntekijä inventoi paikan ilman erillistä tehtävää; tai 0-inventointi, jolla kerääjä inventoi keräyspaikan osana keräystehtävää. Järjestelmä voidaan konfiguroida vaatimaan uudelleen laskentaa tai tallentamaan lisätietoa, kuten sarja- ja eränumero, toiminnan lisäturvallisuuden varmentamiseksi.

AbakusWMS


AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä ohjaa varaston prosesseja hyödyntämällä dynaamista ja staattista paikkahallintaa, ABC-analyysia, automatisoitua monitilauskeräystä sekä työjonon hallintaa ja tehtävien priorisointia. AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä voidaan integroida helposti kaikkiin ERP-järjestelmiin. Koska kaikki varastonhallintatehtävät ja optimointi hoituu AbakusWMS varastonhallintajärjestelmän puolesta, se myös pidentää ERP-järjestelmän elinkaarta.Ota yhteyttä ja kysy lisää

Autamme asiakkaitamme löytämään oikean teknologian logistiikan prosessien tehostamiseen.
Jätä yhteystietosiotamme sinuun pian yhteyttä.