Optiscan
 
 

Detaljhandel

Trenderna inom detaljhandeln fokuserar mer och mer på mobil teknologi och tillgängligheten på transaktioner. Hur kan ditt företag tillgodose kundernas föränderliga behov?

Teknologin förändras allt eftersom detaljhandlarna utvecklar sin verksamhet. Idag har handlare tillgång till digitala analysverktyg, kundbeteenden och transaktioner. Kundupplevelsen ska förstärkas och göras personlig med hjälp av den information som finns tillgänglig. Förstklassig kundservice kommer leda till mer lojala kunder och öka frekvensen på inköp.

Ökningen av digitalisering och e-handel definierar logistikkedjans distribution av varor och konsumentbeteenden. Konsumenterna är mer krävande och mer medvetna om produkter och priser idag. De konsulterar recensioner på nätet för produktinformation istället för att lita på hjälp i butiken. Samtidigt, i denna mycket konkurrensutsatta bransch, sjunker e-handelspriserna, marginalerna minskar, marknadsandelarna blir mindre och logistikkostnaderna blir högre. Det finns nu ett ökat tryck på leveranskedjan för effektivitet, optimering och förbättrad kundupplevelse.

Frågan är: Hur kan detaljhandlare svara på de förändrade behoven?

För att följa trenden måste detaljhandlare bli effektivare och sänka kostnaderna för att hålla sig konkurrenskraftiga. De måste tänka om också hur de använder sina butiker: i framtiden måste butiker bli distributionscenter och bli mer intelligenta. Framtiden kommer också att innehålla betydande arbetskraftsminskningar för detaljhandlare. De återförsäljare som kan erbjuda den bästa kundupplevelsen kommer att vinna.

Voice in Store-lösningen är en ergonomisk röstteknik designad för lösa logistiska utmaningar på butiksgolvet; det ger en smart innovativ lösning utformad för att optimera arbetsflöden. .

Voice in Store-lösningen kan öka produktiviteten med 20%, minska restade artiklar med upp till 25% och kan potentiellt öka butiksförsäljningen med 1%. Synlighet i realtid ger arbetsflöden och aktiviteter som möjliggör bättre beslut.

Påfyllnad av hyllor i tid säkerställer produkttillgänglighet, förhindrar förlorad försäljning och gör kunderna nöjda; det ökar noggrannheten samt reducerar upplärningstiden för ny personal. Det är också möjligt att lägga till personalledning ovanpå lösningen, som möjliggör mätning och optimering av allt arbete inklusive tid som spenderas med kund.

Voice in store

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?