Optiscan
 
 

Vähittäiskauppa ja myymäläratkaisut

Vähittäiskaupan tulevaisuuden näkymät keskittyvät yhä suuremmassa määrin mobiiliteknologiaan ja verkkokauppatoimintaan. Kuinka yrityksesi pystyy vastaamaan asiakkaittesi tarpeisiin?


Teknologia on muuttanut tapoja, joilla vähittäiskaupan toimijat kehittävät liiketoimintaansa. Toimijat pystyvät nyt helposti hankkimaan tietoa digitaalisten työkalujen avulla, analysoimaan myymäläkäyttäytymistä ja ostotapahtumia. Kerättyä tietoa tulisi hyödyntää asiakkaan ostokokemuksen parantamiseen ja personointiin. Ensiluokkainen asiakaspalvelu lisää ostotapahtumien määrää ja saa asiakkaan sitoutumaan yritykseen.

Digitalisaation ja sähköisen kaupankäynnin kasvu on muovannut voimakkaasti toimitusketjua ja kuluttajien ostokäyttäytymistä. Nykypäivän kuluttajat ovat vaativimpia ja tietoisempia tuotteista ja niiden hinnoista kuin aiemmin. Tuotetietoa haetaan mieluummin oma-aloitteisesti verkosta kuin kysytään sitä suoraan myymälästä.  Samaan aikaan katteisiin ja markkinaosuuksiin kohdistuu paineita, kun taas nopeamman toimitusrytmin ja pienempien toimituserien johdosta logistiikan kustannukset jatkavat kasvuaan. Tämä luo paineita toiminnan tehokkuuteen ja optimointiin sekä entistä paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseen.

Kuinka kaupan toimijat voivat vastata alati muuttuviin vaatimuksiin?


Pysyäkseen tiukkenevassa kilpailussa mukana kauppiaiden tulee tehostaa toimintaansa ja karsia kustannuksia.  Myös myymälöiden käyttötapoja tulee miettiä uudelleen. Tulevaisuudessa myymälöiden tulee muistuttaa jakelukeskuksia ja rakennusten on oltava entistä älykkäämpiä. Jatkossa myös henkilökunnan määrä on kutistumaan päin. Ne kaupan toimijat, jotka pystyvät tarjoamaan parhaan asiakaskokemuksen, tulevat voittamaan kisan.

Abakus Voice in Store on ergonominen puheteknologiaratkaisu, joka on suunniteltu ratkaisemaan logistiikan haasteita myymälässä. Se on älykäs innovatiivinen ratkaisu, joka optimoi työnkulun prosesseja.

Voice in Store -ratkaisun avulla tuottavuus voi kasvaa 20 % ja myymälän potentiaalinen myynti 1 %. Myös tuotteiden loppumista myymälähyllyiltä voidaan vähentää 25 %.

Reaaliaikaisten toimintojen ansiosta työnkulun prosesseihin saadaan läpinäkyvyyttä, mikä helpottaa johdon päätöksentekoa. Ajantasaisen  hyllyjen täytön ansiosta tuotteiden saatavuus on turvattu, minkä ansiosta myynti sujuu katkotta ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä. Voice in Store lisää myös prosessien tarkkuutta ja vähentää koulutukseen käytettävää aikaa. Ratkaisuun voidaan lisätä työvoiman hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata ja optimoida asiakaspalveluun käytettävä aikaa.