Referenssitarina: KiiltoClean

KiiltoClean on puhtaus- ja hygieniaratkaisujen toimittaja, jolle asennukset ja huollot sekä ratkaisuihin liittyvät palvelut ovat avainasemassa. Vuonna 2014 käyttöönotetun Abakus FieldWorkin avulla KiiltoClean ohjaa ja seuraa päivittäistä palvelutoimintaansa. Abakus-järjestelmän avulla on parannettu työskentelymalleja vähentämällä rutiinitöitä, minimoimalla virheitä sekä automatisoimalla tiedonsyöttöä. Asiakkaille tämä tarkoittaa parantunutta asiakaspalvelua.

Abakus auttaa meitä päivittäisessä työn ohjauksessa. Tiedämme työtilausten tilan, pystymme noudattamaan asiakkaiden palvelusopimusten mukaisia vasteaikoja ja hallitsemme paremmin henkilöresurssejamme.

Kari Paasipuro, teknisen asiakaspalvelun päällikkö, KiiltoClean

Benefits for KiiltoClean’s customers

Hyödyt KiiltoCleanin asiakkaille

”Usein ratkaisumme ovat asiakkaille liiketoimintakriittisiä. Mikäli laitteet ovat epäkunnossa, asiakkaamme tuotanto voi pysähtyä. Etukäteen sovitut huoltokatkokset, ennakoiva huolto ja etävalvonta vähentävät tuotantokatkoksia. Ilman Abakus FieldWork -järjestelmää emme pystyisi hallinnoimaan yhtä joustavasti huolto- ja asennustoimintaa,” kertoo Kiilto Familyn CIO Tuomas Vepsäläinen. Abakuksen avulla kenttähenkilöstö tuottaa huoltotoimenpiteistä valmiin raportin, joka toimitetaan myös asiakkaalle. Näin voidaan varmistaa avoin, kaksisuuntainen tiedonkulku prosessin alusta loppuun.

Hyödyt kenttähenkilöstölle

Abakus FieldWork antaa aina ajantasaisen tiedon huolto- ja asennushenkilöstölle päivän ja jopa seuraavan kahden viikon työtilauksista. Android-tablettia ja -älypuhelinta käyttäen kentällä työskentelevä henkilöstö näkee asiakkaan perustiedot, kuten laitekannan, käytetyt pesuaineet, korjaushistorian ja raportit. Tehdyt toimenpiteet ja käytetyt varaosat kirjataan suoraan järjestelmään, mistä ne ohjautuvat muihin järjestelmiin, kuten varasto- ja laskutusjärjestelmään. Huoltohenkilöstön arkea helpottaa, että kaikki raportointiin liittyvä tiedonsyöttäminen sujuu samalla, kun työtä tehdään. Enää ei tarvitse muistella tietoja jälkikäteen, mikä tehostaa työtä ja vähentää virheellisiä kirjauksia.

Kymmenien pikkuvarastojen hallinta

Huoltomiehillä on autoissaan varastot, joiden saldoja ylläpidetään reaaliaikaisesti Abakusta hyödyntäen. Huollon kentällä älypuhelimella tekemät käytön kirjaukset vähentävät automaattisesti autovaraston saldoa. Kun saldot putoavat alle hälytysrajojen, tuottaa taustajärjestelmä automaattitilauksen, joka ohjautuu KiiltoCleanin logistiikkakeskukseen. Logistiikkakeskuksessa tilaukset ohjautuvat Optiscanin toimittamaan puheohjausjärjestelmään, jolla varmistetaan huippuluokan toimitusvarmuus. Näin automatisoidaan prosessia ja minimoidaan tilanteet, jolloin autovarastossa ei ole sopivia varaosia.

Hyödyt KiiltoCleanin myyntihenkilöstölle

Myyntihenkilöillä, jotka vastaavat KiiltoCleanin tuotteiden ja palveluiden myynnistä, on ajantasainen näkymä asiakkuuksiin. Graafinen käyttöliittymä kertoo, millaisia avoimia tehtäviä asiakkaalla on ja koska ne hoidetaan. Laitteiden ja palvelukokonaisuuksien optimointi asiakkaan tarpeiden mukaisesti helpottuu, kun kaikki laite- ja huoltohistoriaan liittyvä tieto on myynnin saatavilla.

”Monet suuret asiakkaat jo vaativat sähköisiä raportointijärjestelmiä. Abakus-järjestelmä on kasvun mahdollistaja ja työkalu toiminnan kehittämiseen jatkossa”, kertoo Tuomas Vepsäläinen.

Abakus-järjestelmään liittyvä asiakasluokittelu varmistaa, että asiakkaat saavat huoltosopimukseen määritellyn palvelutason mukaista palvelua. Kun osa myyntihenkilön arkirutiineista on poistunut, jää heille aikaa opastaa asiakkaita laitteiden ja palveluiden oikeasta käytöstä ja annostelusta.

Hyödyt KiiltoCleanin työjohdolle

”Abakus FieldWork auttaa meitä päivittäisessä työn ohjauksessa. Tiedämme työtilausten tilan, pystymme noudattamaan asiakkaiden palvelusopimusten mukaisia vasteaikoja ja hallitsemme paremmin henkilöresurssejamme,” kertoo KiiltoCleanin teknisen asiakaspalvelun päällikkö Kari Paasipuro. Voimme allokoida työtilauksia todellisten käytössä olevien henkilöresurssien mukaisesti, koska lomat, sairastapaukset ja henkilövaihdokset on kirjattu järjestelmään. Näkymä kentällä työskentelevän henkilöstön työkuormaan on työnjohdon nähtävillä, tämä helpottaa rekrytointipäätöksiä ja auttaa tasaamaan kenttähenkilöstön työjonoja. Lyhyesti sanottuna: ”helpotamme omaa arkeamme, kun tiedämme koko ajan mitä pitää tehdä”, kertoo Kari Paasipuro tyytyväisenä.

Sähköinen raportointi on vähentänyt asiakkaiden kyselyitä ja tehostanut toimintaa, rutiinit raportoidaan nykyään työn ohessa. ”Abakuksen myötä hälytyskäyntien määrä on pudonnut noin viidenneksellä, tämä on tuottanut meille positiivisen kierteen: hälytyskäynnit ovat vähentyneet, jolloin olemme voineet siirtää resursseja ennakoivaan huoltoon, joka puolestaan on edelleen vähentänyt hälytyskäyntejä. Suurin etu positiivisesta kierteestä on kuitenkin asiakastyytyväisyyden nousu” jatkaa Paasipuro.

Tutustu menestystarinoihimme