Kundreferens: Kiilto Clean

KiiltoClean är leverantör av sanitets- och hygienlösningar där installationer, underhåll och service relaterade till lösningarna spelar en nyckelroll. KiiltoClean hanterar och kontrollerar sin dagliga verksamhet med Abakus FieldWork som har använts av företaget sen 2014. Systemet har förbättrat företagets arbetsmodell genom färre rutinuppgifter, minimerat antal fel och automatisk datainmatning. För kunderna betyder detta bättre kundservice.

Abakus FieldWork hjälper oss i den dagliga ledningen av arbetet. Vi vet orderstatus, kan följa upp responstider utifrån serviceavtal samt nyttja och leda vår personal bättre.

Kari Paasipuro, chef för teknisk kundservice, KiiltoClean

Fördelar för KiiltoCleans kunder

”I många fall är våra lösningar affärskritiska för våra kunder. Om maskiner inte fungerar, kan det betyda att produktionen står stilla. Driftstopp för service som är bestämda på förhand, proaktivt underhåll och fjärråtkomst minskar onödiga stop i produktionen. Utan Abakus FieldWork skulle vi inte kunna hantera underhåll och installation lika flexibelt”, säger CIO Tuomas Vepsäläinen på Kiilto. Genom att använda Abakus kan personalen i fält skapa rapporter som beskriver underhållsprocedurerna, vilka också kan levereras till kunden. På detta sätt säkerställs tvåvägskommunikation genom hela processen.

Fördelar för personalen i fält

Abakus FieldWork ger information om dagens arbete, och även två veckor framåt, till service- och installationspersonalen. Med en Androidenhet kan personalen i fält se kunddata som maskinstatus, diskmedel, underhållshistorik och rapporter. Procedurer som utförs och reservdelar som används uppdateras i systemet varefter det vidarebefordras till andra system, som WMS- och faktureringssystem. Jobbet för servicepersonalen har blivit enklare då all datainmatning kan göras samtidigt som det faktiska underhållsarbetet. Personalen behöver inte längre komma ihåg saker efteråt, vilket gör arbetet mer effektivt och minimerar felen i återrapporteringen.

Flera små lager att hantera

Servicepersonalen har lager i sina bilar som kan uppdateras i realtid med hjälp av Abakus. När ändringar görs i lagret och artiklar plockas, uppdateras lagersaldot direkt. Om lagersaldot kommer under en kritisk nivå, skickas automatiskt en order till Kiiltos logistikcenter. Från logistikcentret vidarebefordras ordern till ett röstbaserat system för orderplock levererat av Optiscan. Detta system säkerställer maximal leveranspålitlighet. På detta sätt blir processen automatiserad och situationer där reservdelar tar slut i servicebilarna minimeras.

Fördelar för säljare

Säljarna som säljer KiiltoCleans produkter och tjänster ser kontona i realtid. Ett grafiskt gränssnitt visar pågående arbeten hos kunden och hur länge arbetet pågått. Optimering av maskinen och tjänsterna som erbjuds till kunden blir bättre när relevant data och underhållshistorik blir tillgänglig för säljarna.

”Många stora konton kräver elektroniska rapporteringssystem. Abakus-systemet möjliggör tillväxt och är ett verktyg för att utveckla verksamheten i framtiden”, säger Tuomas Vepsäläinen.

Klassificeringsverktyget i Abakus-systemet gör att kunderna får service i enlighet med de serviceavtal som tecknats. När en av de dagliga rutinerna är borta för säljarna, har de mer tid att hjälpa kunderna med deras lösningar istället.

Fördelar för ledningen

”Abakus FieldWork hjälper oss i den dagliga ledningen av arbetet. Vi vet orderstatus, kan följa upp responstider utifrån serviceavtal samt nyttja och leda vår personal bättre”, säger Kari Paasipuro, chef för teknisk kundservice på KiiltoClean. Nu kan arbetsorder allokeras efter vilka resurser som finns tillgängliga, när ledighet, sjukdom och ändringar i personalstyrkan uppdateras i systemet. En vy över aktuell arbetsbelastning kan ses av arbetsledare. På detta sätt blir det lättare för dem att fatta beslut om rekrytering och balansera arbetskön mellan personalen. För att sammanfatta: ”Det gör vår vardag mycket enklare när vi vet exakt vad som ska göras och när”, säger Paasipuro.

Elektronisk rapportering har minskat kundförfrågningar och gjort verksamheten mer effektiv. Rutinerna kan numera rapporteras samtidigt som arbetet utförs. ”Tack vare Abakus har antal underhållsärenden minskat med en femtedel. Detta har lett till flera positiva resultat: då vi har färre underhållsutryckningar, har vi också kunnat flytta resurser till att genomföra proaktivt underhåll, vilket i sin tur minskar utryckningarna. Den största fördelen med råge är den ökade kundnöjdheten”, säger Paasipuro.

Läs mer bland våra kundreferenser