Optiscan
 
 

OptiCare-tjänsterna säkerställer driften

OptiCare™ är Optiscans tjänster för kostnadseffektiva lösningar för design, implementering och support av våra kunders system.

OptiCare™ Expert

OptiCare™ Expert erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från systemdesign och projektledning till implementering och driftstart. Tjänsterna ger kontroll över hela projektet.

OptiCare™ Expert hjälper dig under hela projektet.Alla framgångsrika projekt startar med en förstudie och en noggrann planering av genomförandet.

Expert-tjänsterna garanterar en flexibel implementering enligt projektplan och budget. Programmering och installation utförs enligt planen utformad av projektteamet. Utbildning för användarna gör att ert team snabbt anpassar sig till det nya systemet, vilket ger en problemfri uppstart och kort återbetalningstid.

OptiCare™ Contract

OptiCare™ Contract omfattar service av all hårdvara som används i den dagliga driften.OptiCare™ Contract ger driftsäkerhet utan avbrott. Vi garanterar snabba responstider, pålitlig service och förutsägbara underhållskostnader i alla situationer.

För att du ska kunna koncentrera dig på din verksamhet har vi verktyg som gör att du enkelt kan dokumentera fel och att vi kan hantera serviceförfrågningar snabbt.

OptiCare™ Contract finns i tre paket: Basic, Advanced och Premium. Ett kontrakt med garanterad responstid kan till exempel innehålla teknisk support, reparationstjänster, reservdelar eller service på plats hos er.

OptiCare™ HelpDesk

OptiCare™ Helpdesk ger er lösning support när ni behöver det, dygnet runt.OptiCare™ HelpDesk ger support för dina applikationer. Vi ger er systemansvarige en professionell backup för att hålla igång era system.

Alla problem handläggs inom avtalad responstid i samarbete med er personal, för att maximera ert systems tillgänglighet.


OptiCare Value Added Integrated Service (VAIS)

OptiCare Value Added Integrated Service (VAIS) erbjuder en integrerad supportplan för hårdvarukonfiguration och leveransprocess. Vi hjälper dig skydda din investering genom att eliminera oförutsedda konfigurationskostnader, potentiella störningar och risker.


Opticare Services and Service Leasing

OptiCare™ tjänsterna är en komplett och kostnadseffektiv lösning för att designa, implementera och supporta era system. Våra tjänster täcker daglig support av er hårdvara där OptiCare™ Contract omfattar service av all hårdvara som används i den dagliga driften. OptiCare™ Contract ger driftsäkerhet utan avbrott. Vi garanterar snabba responstider, pålitlig service och förutsägbara underhållskostnader i alla situationer.

Optiscan Professional Services

Mjukvarutjänster
Opticare Expert
Opticare HelpDesk
Opticare Hosting
Förstudie
Applikationssupport
Hostad serverplattform
Systemdesign
Nätverkssupport
Hög upptid
Förändringshantering
24/7 Support
Hög säkerhet
Mjukvaruutveckling
Utökad applikationsgaranti
Automatisk backup
Utbildning
 Skalbart
Uppstart  
Projektledning
  

Hårdvarutjänster

OptiCare Contract
OptiCare Enterprise Mobility Management (EMM)
Hardvarusupport
Enhetshantering
Hardvaruservice
Centraliserade uppdateringar
Reservdelar
Fjärrsupport
Utbytesenheter
Fjärråtkomst till enheter
Kundinställningar
Enhetssäkerhet
Service på plats
Låsa applikationer
 Spåra enheter
 
 

Hur kan vi hjälpa dig?