Optiscan
 

Förbättra logistikverksamheten!

Översikt i realtid och kraftfulla analysverktyg är avgörande för ditt företag. Rätt data kan hjälpa dig att analysera den egna verksamheten och förbättra arbetskraftens prestanda.

För att göra data hanterbart och möjliggöra för företag att fatta smartare och snabbare affärsbeslut behövs en komplett uppsättning av hårdvara, service och programvarulösningar. Baserat på affärsbehov och miljö, ger våra lösningar verifierade resultat genom förbättrad effektivitet och noggrannhet, nya verksamhetsmodeller och transaktioner i realtid.

Våra lösningar anpassas och integreras mot befintliga processer och värdsystem som till exempel WMS- och ERP-system, vilket möjliggör tillgång till information i realtid samt att arbetet automatiskt återrapporteras till värdsystemen. Vår AbakusWMS-lösning erbjuder WMS-tjänster och liknande funktionalitet.

Optiscan erbjuder lösningar testade och utprovade i de mest krävande miljöer, allt från helhetslösningar för lagret inklusiveplock till produkt- och processuppföljning inom tillverkningsindustrin.

 Lagerlösningar

Vår AbakusWMS-lösning erbjuder WMS-tjänster och liknande funktionaliteter.  AbakusWMS är rätt lösning vare sig du har ett lager, flera lager, mellanlastningscentraler eller erbjuder tredjepartslogistik.

 

Läs mer →


 

AbakusWMS:

E-handel och omni-channel

Detaljhandlare inom omni-channel söker efter kompletta logistik- och distributionslösningar vilket gör att de kan koncentrera sig på sitt varumärke, sortiment, inköp och försäljning istället för hur leveranserna ska ske.

 

Läs mer →
Abakus E-commerce & omni-channel
:


Postsortering

Abakus Postal Solution erbjuder anställda inom posten att effektivt och korrekt utföra sina sorteringsuppdrag. Brevsortering, paketsortering och internpost utförs alla med teknologin bäst lämpad för uppdraget, som röst eller OCR-avläsning.

 

Läs mer →


 

Abakus Postal Solutions:


Sjukvårdslogistik

Inom sjukvården är produkter och materiel alltid i rörelse - sjukhus och hälsovårdsinrättningar har alla allt från stora centrallager till små lokala lager på varje avdelning, till och med i varje rum och allt däremellan. För att kunna hantera materialflöden i dessa verksamheter har Optiscan utvecklat Abakus Warehouse.


Läs mer →


 

Abakus Healthcare: