generell6.3.2024

Fyra enkla steg som förbättrar ditt lager

Synlighet i realtid och dataintelligens är avgörande för lagerprocesser. Rätt data kan hjälpa dig att analysera lagerdrift och förbättra personalens arbetsstyrkas prestanda.

Synlighet i realtid och dataintelligens är avgörande för lagerprocesserna. Rätt data kan hjälpa dig att analysera lagret och förbättra personalens prestation avsevärt.

1. Utrymme

Optimering av lagerutrymme och rutter i lagret. Maximering av lagerproduktiviteten börjar med optimering av utrymmet. Att lägga till högre ställage kan öka lagerkapaciteten. Det är också viktigt att optimera inventeringen och göra rutterna så korta som möjligt för att minimera den totala genomströmningstiden.

2. Teknologi

För att göra data hanterbar och förbättra effektiviteten och noggrannheten i lagerverksamheten måste du använda teknologi och mjukvarulösningar som möjliggör det. Lagerdriftssystem kan förbättra exekveringsnivån, möjliggöra drift i realtid och automatisk återkoppling från verksamheten till bakomliggande system.

3. Hårdvara

Välj de ledande tillverkarna för att säkerställa kvalitet, service och support. Välj produkter av god kvalitet för identifiering av streckkoder och 2D-koder, både vad gäller handhållna och även fasta skannrar i alla applikationer. Förbättra effektiviteten och personalens produktivitet med avancerade handdatorer med dataåtkomst i realtid. Uppfyll alla utskriftsbehov genom att använda en kombination av mobila skrivare av hög kvalitet och pålitliga etiketter, tagar och färgband. Se till att välja rätt etikett. Vad ska den tåla? Vilket lim behöver du, ska det vara permanent?

4. Personal

För lager kommer den upplevda kvaliteten och den största källan till kostnader från lagerpersonalen. Fokusera på arbetsprocessernas kvalitet och effektivitet. Utförandet av lagerprocesser såsom godsmottagning, inlagring, lagerflytt, inventering, plock och lastning utförs alla med modern teknik som är bäst lämpad för ändamålet. Att utrusta personalen med handdatorer, streckkodsläsare, röstplock och RFID-teknik ökar hastigheten och noggrannheten vid orderplock och möjliggör inventering i realtid.