Kundreferens: Alfaroc Logistics

Alfaroc Logistics är en av Finlands största outsourcingtjänsteleverantörer inom intern logistik och lagerhållning. Företaget erbjuder tjänster till industri- och detaljhandelsföretag, importörer och onlinebutiker. Kärnidén med Alfaroc Logistics Oy: s lagertjänster är att hjälpa företag att lägga ut sin logistik och fokusera på sin egen kärnverksamhet utan fasta lagerkostnader. Stark logistikkompetens, flexibla och högkvalitativa lagerprocesser och pålitlig teknik är kärnan i Alfaroc Logistics Oy: s logistiktjänstverksamhet.

Sömlöst samarbete mellan alla parter är ett krav för ett framgångsrikt projekt. Samarbetet med Optiscan under projektet gick mycket bra – röstlösningen integrerades i Alfarocs WMS-system och projektet levererades i tid. De första implementeringsdata har visat att de mål för effektivitetsförbättring som satts för projektet har uppnåtts. Tack vare röstbaserad lagerhantering har medarbetarnas effektivitet ökat avsevärt och felfrekvensen har minskat som planerat.

Jarmo Järvinen, Account Director, Alfaroc Logistics Oy

Alfarocs plockprocess strömlinjeformades av Optiscans röstlösning

Alfarocs affärsverksamhet har ökat kontinuerligt och Optiscans röstlösning implementerades för att möta kraven på tillväxt. Företaget syftade också till att uppmärksamma ergonomi, kvalitet och effektivitet hos användarna medan de använder röstsystemet.

Projektet startade hösten 2019 med planeringsfasen och i maj 2020 driftsattes lösningen. Nyckelfaktorn för ett effektivt genomförande av detta projekt var en detaljerad planeringsprocess som gjordes tillsammans med kunden. Projektinformation och implementeringsrelaterade frågor löstes snabbt av projektets styrgrupp.

Kärnan i Alfarocs tjänster är dess eget WMS-system, vilket möjliggör mångsidiga kundspecifika lagringstjänster. För att öka effektiviteten i sin verksamhet väljer Alfaroc flerkundsplock till flera olika kunder samtidigt, något som fungerar utmärkt med röstlösningen. Användningen av en röstlösning i en flerkundsmiljö krävde några kundspecifika anpassningar. I det här fallet plockas produkterna enligt kundspecifika instruktioner: t.ex. samlas varan i försäljningsbatcher eller så samlas samma produkter i bulk. Alla anpassningar lagras i systemet så att det kan guida plockaren rätt.

Lönsam tillväxt och förbättrade
logistikprocesser med röstteknologi

Att slippa papper och gröna värden som röstplockning medför anses också vara viktiga mål. Alfaroc Logistics Oy vill göra mer ekologiskt hållbara val genom sin verksamhet och användningen av röstlösningen stöder företagets miljövärden. Röstbaserat arbete håller händer och ögon fria och möjliggör en ergonomisk och säker plockprocess.

”Röst är en pålitlig och ergonomisk lösning som gör det enklare att plocka ordrar: effektiviteten ökar och felen minskar. Att man slipper papper stöder företagets gröna värden, säger VD Tiia Bister, Alfaroc Logistics Oy.

Kvaliteten som Optiscans röstlösning ger, möjliggör tillförlitlighet i processerna och att rätt order lämnar Alfarocs lager i tid. Med hjälp av röstlösningen effektiviserades interna logistikprocesser och det möjliggjorde också mer flexibel kundtjänst.

Om röstlösningar

Röstlösningen kan öka plockeffektiviteten med 15-35% beroende på förutsättningar. Det möjliggör arbete med bade händer och ögon fria, ofta med en plocsäkerhet runt 99,98%. Röstprocessen guidar plockaren genom hela plockprocessen. Användningen av röst möjliggör enklare och snabbare utbildning av nyanställda och ökar arbetsnöjdheten.

Alfaroc Logistics Oy

Alfaroc Logistics erbjuder outsourcingtjänster inom intern logistik, lager och bearbetning av varor. Alfaroc Logistics grundades 2007 och har för närvarande 280 anställda. Omsättningen för 2018 uppgick till 15 miljoner euro. Alfarocs logistikcenter ligger i Lahti, Finland och företaget bedriver även verksamhet i Nastola, Rauma, Helsingfors och Vanda.

Optiscan Oy

Optiscan Group har tillhandahållit lösningar för lagerhantering i över 30 år. Lösningarna är baserade på röst- och streckkodsteknologier för att förbättra logistikprocesser inom lager, detaljhandel och vårdlogistik. Vi hjälper företag att uppnå förbättrad effektivitet och produktivitet genom att erbjuda lösningar för lagerhantering. Vi är marknadsledande inom röstlösningar i de nordiska länderna. Optiscan Groups omsättning är MEUR 17+ och företaget har 60-talet anställa. Optiscan är verksamt i Sverige, Finland och de baltiska länderna.

Läs mer bland våra kundreferenser

Kundreferens: A. Le Coq

Röst guidar plocket i det estniska dryckesföretaget A. Le Coqs logistikcenter. Tack vare den nya Pick-by-Voice-lösningen från Optiscan är plockprocessen…