Kundreferens: Meira Nova

”Det nya systemet har signifikant minskat antal plockfel och projektets mål har uppnåtts.”

Jari Kaartinen, Logistikplanerare, Meira Nova

Meira Nova Oy implementerade ett röstbaserat plocksystem sommaren 2009. Fördelarna med det nya plocksystemet var tydliga direkt efter införandet, antalet plockfel har minskat väsentligt och produktiviteten har förbättrats som förväntat på Meira Nova. De anställda är positiva till förändringen.

Meira Nova införde ett röstbaserat plocksystem för livsmedel i början av juni 2009 och för frukt och grönt i augusti. För att ersätta tidigare list- och etikettplock integrerades det SAP-certifierade Vocollect VoiceLink plocksystemet som levererades av Optiscan med Meira Nova SAP Enterprise Resource Planning system. Samtidigt började Meira Nova plocka alla kundorder med hjälp av VoiceLinks multi-kund plockfunktion.

”Införandet av röstbaserat plock har gått undan och fördelarna har varit konkreta och synliga på direkten. Införandet av röstbaserat plock har minskat antalet plockfel avsevärt och målen för projektet har uppnåtts”, berättar Logistikchef Teemu Mikkonen och logistikplanerare Jari Kaartinen på Meira Nova.

”Syftet med projektet var att förbättra den operativa kvalitén, arbetsmiljön, kostnadseffektiviteten och produktiviteten samt minska antalet plockfel. Vi uppnår våra mål tillsammans med Optiscan tack vare noggranna specifikationer och tester och även genom gradvisa implementeringar i olika delar av lagret i flera steg”, säger Mikkonen.

Meira Novas personal deltog i projektet från första början. Under införandefasen och testerna av systemet genomfördes ett mycket omfattande utbildningspass där medarbetare som kände till utrustningen instruerade nya användare. Bland arbetarna finns en positiv och entusiastisk känsla för systemet.

Voice-directed picking appeals to pickers

Användarna tvivlade innan på hur det nya systemet skulle fungera och hur det skulle gå att lära sig att använda det röstbaserade systemet. Dessa farhågor visade sig vara onödiga då det röstbaserade systemet har eliminerat meningslösa moment i arbete och plocket flyter nu snabbare jämfört med tidigare. Logistikernas erfarenheter av det röstbaserade plocket är positiva. ”Trots att jag har arbetat på företaget länge och jag var van vid det gamla systemet, visade sig det nya systemet vara lätt att använda, snabbt och praktiskt. Även de kommentarer jag har hört från andra har enbart varit positiva. Nu när båda händerna är fria är arbetsmiljön bättre”, berättar veteranplockaren Simo Rissanen.

Enligt logistikern Jyrki Mäkelä har det nya systemet i synnerhet förenklat initieringen av påfyllnad till plockplats då gångavstånden har minskat. ”Nu fylls plockplatserna faktiskt på oftare, eftersom det är så lätt med systemet”, säger han. Logistikern Katri Sulin som var instruktör under införandet av det nya systemet rekommenderar röstbaserat plock och säger att det är praktisk och enkelt att använda. ”Att logistiker fungerat som instruktörer, hela projektgruppens agerande samt presentationer och utbildningstillfällen anordnade av Optiscan har starkt bidragit till projektets framgång”, säger Mikkonen.

Meira Nova Oy

Meira Nova Oy är SOK´s filial som specialiserar sig på inköp, kundservice och logistik för dagligvaror och konsumentprodukter i HoReCa-sektorn. Meira Novas distribution täcker hela Finland med Tuusula som nav tillsammans med flertalet terminaler över landet.

Meira Novas kundgrupper är hotell och restauranger, personalmatsalar, storkök och liknande inrättningar. Varorna inkluderar all från frukt, grönsaker och kött till konsumtionsprodukter, tobaksvaror och förbrukningsmateriel.

Läs mer bland våra kundreferenser

Kundreferens: A. Le Coq

Röst guidar plocket i det estniska dryckesföretaget A. Le Coqs logistikcenter. Tack vare den nya Pick-by-Voice-lösningen från Optiscan är plockprocessen…